Uddannelser i Bæredygtighed

 

Nyt samarbejde mellem CSR Aarhus og Erhvervsakademi Aarhus skal understøtte virksomheders bæredygtige udvikling.

CSR, bæredygtighed, grønomstilling og FN’s verdensmål er begreber, som flere og flere virksomheder forholder sig til, og mange større virksomheder har allerede implementeret strategier for en mere bæredygtig udvikling.

Dette betyder også at ambitionen for en mere bæredygtig udvikling og implementering af FN’s Verdensmål vokser ude i virksomhederne, der har svært ved at forstå denne omstilling. Og hvordan kan man få succes med en omstilling, som man har svært ved at forstå? Vi skal først forstå denne udvikling og indholdet i begreberne, for at lykkedes med at håndtere og implementere processer i vores virksomheder, der kan understøtte vores bæredygtige udvikling.

Det vil vores nyetablerede samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus bidrage til. CSR Aarhus og Erhvervsakademi Aarhus har indgået et strategisk samarbejde omkring kompetencegivende uddannelse i bæredygtighed og CSR – for på den måde at understøtte den bæredygtige udvikling i Aarhus. Forløbene er på akademi- og diplomniveau og giver ECTS point. Du eller dine medarbejdere kan tage enkelte fag eller en hel uddannelse. Du kan læse mere om samarbejdet på www.eaaa.dk/csraarhus

”I CSR Aarhus er vi utrolige glade for det nye samarbejde med EAAA, som vi mener vil bidrage til øget kendskab til begreberne CSR og bæredygtighed, og hvordan man kan arbejde med dette i virksomhederne, hvilket jo er hele idéen med CSR Aarhus. Vi ønsker netop at udbrede viden og understøtte virksomhedernes udvikling indenfor feltet” Siger Tugce Keskin, administrations- og CSR ansvarlig i CSR Aarhus.

Brian Kruse Jakobsen udtrykker sin begejstring for samarbejdet med følgende udtalelse: ”Vi har siden opstarten i januar fulgt det gode initiativ og arbejde i CSR Aarhus. Samarbejdet omkring kompetencegivende uddannelse i Bæredygtighed på Akademi- og Diplomniveau (ECTS) er et led i Erhvervsakademiets strategi om at understøtte virksomheder og organisationer med udvikling af aktuelle kompetencer. Med uddannelserne i Bæredygtighed opnår deltagerne større forståelse for bæredygtighedsbegrebet og skærper evnen til at identificere de muligheder, dette nye vilkår åbner op for. Desuden vil deltagerne – i såvel teori som i praksis – arbejde med at omsætte konkrete initiativer i egen organisation.”

Fag på akademiniveau

Faget ’Bæredygtig forretningsforståelse’ (5 ECTS) er på akademiniveau og er for dig, der vil klædes godt på til arbejdet med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift. Du kan læse mere om adgangskrav og tilmelding til faget her: https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaelse/ 

Fag på diplomniveau 

Faget ‘Ledelse og bæredygtighed’ (5 ECTS) er på diplomniveau og er for dig, der ønsker en større forståelse for bæredygtighedsbegrebet og få skærpet din evne til at identificere de muligheder, dette nye vilkår åbner for. Desuden vil du – såvel i teori som i praksis – arbejde med at omsætte konkrete initiativer i egen organisation. Du kan læse mere om adgangskrav og tilmelding til faget her: www.eaaa.dk/csraarhus/ledelse-og-bæredygtighed.

Mere info

Begge fag kan også tilrettelægges som et virksomhedsforløb internt i en virksomhed, hvor man samlet ønsker at sætte CSR og Bæredygtighed på dagsordenen. Hvis du har spørgsmål til forløbenet, er du meget velkommen til at kontakte Tugce Keskin, CSR Aarhus på tk@csraarhus.dk og 6018 3391 eller Brian Kruse Jacobsen, Erhvervsakademi Aarhus på bkj@eaaa.dk og 7228 6165.