Talentprogram for Unge

Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3,4 og 10, vedr. sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse og mindre ulighed. Formålet med projektet er igennem et skræddersyet talentprogram, at forbedre drenge fra udsatte boligområders chancer for en god uddannelse og et bredt netværk i erhvervslivet som kan hjælpe de unge videre efter endt uddannelse. CSR Aarhus vil i samarbejde med boligsociale medarbejder fra de socialt belastede boligområder, Aarhus Kommune, Bakken Bears og erhvervsnetværket omkring Bakken Bears gennemføre en 1-årig indsats med et skræddersyet program, der indeholder nedenstående tiltag;

Fase 1 (1. mdr)

  • Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder rekrutteres til projektet i samarbejde med boligsociale medarbejdere fra områderne
  • Tovholder på projektet gennemfører med de boligsociale medarbejdere samtaler med de unge vedr. indhold, forventninger og pligter forbundet med deltagelse i projektet

Fase 2 (2. mdr. – projektafslutning)

  • De unge får tilknyttet en mentor fra spillertruppen, som skal fungere som rollemodel for den unge – dette indebærer at mentor og den unge (menteen) skal tilbringe x-antal timer sammen ugentligt, hvor de laver forskellige aktiviteter, som de fastsætter sammen. Hensigten er at motivere den unge.
  • De unge deltager 1-2 gange pr. mdr. til andre sociale aktiviteter i klubben ex.; frivilligt arbejde i forbindelse med kamp dage, frivilligt arbejde under andre sociale events omkring Bakken Bears m.m. Hensigten er at øge de unges kendskab til foreningslivet og frivilligt arbejde i Danmark
  • De unge deltager i et træningsforløb som udvalgte trænere tilrettelægger for målgruppen. Hensigten er at motivere og øge livsglæden og livskvaliteten hos målgruppen

Fase 3 (5. mdr. – projektafslutning)

  • De unge deltager 1 gang om mdr. til netværksmøde i Bakken Bears’ erhvervsnetværk. Hensigten er at målgruppen får dannet et netværk i erhvervslivet.
  • Målgruppen mødes 1 gange ugentlig sammen for at sparre og netværke med hinanden

Baggrund

Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder, særligt drenge med anden etnisk baggrund og efterkommere,  har en lav uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens sammenholdt med etniske danske drenge og mænd.  Med en indsats tidligt i den unges liv, kan dette ændres ved at unge drenge og mænd danner et solidt grundlag for at tage en uddannelse og derefter tiltræde arbejdsmarkedet. Dette vil CSR Aarhus gerne bidrage til.

Målgruppe

Unge drenge og mænd med anden etnisk baggrund, fra udsatte boligområder og i aldersgruppen 15-17 år.

Proces

Verdensmål

4. Kvalitets-uddannelse
3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

  1. maj 2021 – 31. april 2023