Talentprogram for Unge

Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3,4 og 10, vedr. sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse og mindre ulighed. Formålet med projektet er igennem et skræddersyet talentprogram, at forbedre drenge fra udsatte boligområders chancer for en god uddannelse og et bredt netværk i erhvervslivet som kan hjælpe de unge videre efter endt uddannelse. CSR Aarhus vil i samarbejde med boligsociale medarbejder fra de socialt belastede boligområder, Aarhus Kommune, Bakken Bears og erhvervsnetværket omkring Bakken Bears gennemføre en 1-årig indsats med et skræddersyet program, der indeholder nedenstående tiltag;

Fase 1 (1. mdr)

 • Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder rekrutteres til projektet i samarbejde med boligsociale medarbejdere fra områderne
 • Tovholder på projektet gennemfører med de boligsociale medarbejdere samtaler med de unge vedr. indhold, forventninger og pligter forbundet med deltagelse i projektet

Fase 2 (2. mdr. – projektafslutning)

 • De unge får tilknyttet en mentor fra spillertruppen, som skal fungere som rollemodel for den unge – dette indebærer at mentor og den unge (menteen) skal tilbringe x-antal timer sammen ugentligt, hvor de laver forskellige aktiviteter, som de fastsætter sammen. Hensigten er at motivere den unge.
 • De unge deltager 1-2 gange pr. mdr. til andre sociale aktiviteter i klubben ex.; frivilligt arbejde i forbindelse med kamp dage, frivilligt arbejde under andre sociale events omkring Bakken Bears m.m. Hensigten er at øge de unges kendskab til foreningslivet og frivilligt arbejde i Danmark
 • De unge deltager i et træningsforløb som udvalgte trænere tilrettelægger for målgruppen. Hensigten er at motivere og øge livsglæden og livskvaliteten hos målgruppen

Fase 3 (5. mdr. – projektafslutning)

 • De unge deltager 1 gang om mdr. til netværksmøde i Bakken Bears’ erhvervsnetværk. Hensigten er at målgruppen får dannet et netværk i erhvervslivet.
 • Målgruppen mødes 1 gange ugentlig sammen for at sparre og netværke med hinanden

Baggrund

Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder, særligt drenge med anden etnisk baggrund og efterkommere,  har en lav uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens sammenholdt med etniske danske drenge og mænd.  Med en indsats tidligt i den unges liv, kan dette ændres ved at unge drenge og mænd danner et solidt grundlag for at tage en uddannelse og derefter tiltræde arbejdsmarkedet. Dette vil CSR Aarhus gerne bidrage til.

Målgruppe

Unge drenge og mænd med anden etnisk baggrund, fra udsatte boligområder og i aldersgruppen 15-17 år.

Proces

Verdensmål

4. Kvalitets-uddannelse
3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

 1. maj 2021 – 31. april 2023

Basket for mennesker med fysiske begrænsninger

Handicap Basket er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med Bakken Bears. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3 vedr. sundhed og trivsel, hvor formålet er at øge aktivitetsniveauet blandt mennesker med fysiske begrænsninger i Aarhus. CSR Aarhus indgår samarbejde med Bakken Bears om at udvalgte spillere og trænerer spiller basket 1 time ugentlig med mennesker med fysiske begrænsninger. Nogle gange vil den fysiske træning udskiftes med temadage, hvor deltagerne får viden og sparring om sund kost, mental sundhed, socialisering m.m.

Baggrund

Mange mennesker med fysiske begrænsninger har et lavt aktivitetsniveau, og dette er med til at påvirke deres sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet og sport er med til at øge menneskets livsglæde og trivsel, og danner gode muligheder for sunde relationer og socialisering.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er mennesker med fysiske begrænsninger.

Proces

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Dato

1. januar – 31. december 2021.

E-sport event for børn

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål 3 vedr. sundhed og trivsel, vil CSR Aarhus afholde en E-sport event. Formålet med eventen er at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel, ved at give de lokale børn, unge og deres forældre en anderledes ’sports’oplevelse, som kan give dem indsigt i en trend og fremtid, hvor en internetoplevelse pludselig rykker ud i virkeligheden. Eventen udformes i to dele, hvor børnene får mulighed for i virkeligheden at møde nogle af de ’influencers’, som de følger på YouTube, ”game” med andre børn og unge, og lave fysiske aktiviteter i spillepauserne, mens forældrene får viden og inspiration til, hvordan de – med og uden dårlig samvittighed – skal tackle deres børns mange timer bag en skærm. Herudover vil deltagerne mødes i et fedt fællesskab med andre, som har samme interesser, men som måske bor i den anden ende af byen, hvilket kan danne grundlag for nye venskaber.

Baggrund

E-sport er en ny måde at spille dig til sejr, smil og gode oplevelser. Flere og flere børn og unge kaster sig ud i at ’game’ foran en skærm. De følger de dygtige på nettet og aflurer dem deres fedeste tips og tricks. Det betyder også mange timer bag en skærm og fysisk inaktivitet, hvilket bekymrer både forældre og fagpersoner, og giver anledning til nytænkning i forhold til at aktivere børn og unge. Nu flytter vi e-sport ud i virkeligheden og skaber på den måde et fysisk møde mellem kommunens børn og unge, hvor der også vil være fysiske aktiviteter relateret til det de unge spiller digitalt.  

Målgruppe

Børn og unge i alderen 10-16 år som primær målgruppe (e-sport) – og deres forældre som sekundær målgruppe (mobning på de sociale medier).

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Dato

1. oktober – 31. oktober 2023.

Gå Uligheden død

Gå Sulten Død er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med medlemsvirksomhederne. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 1., 2. og 3.  vedr. afskaffelse af fattigdom og sult og at fremme sundhed og trivsel. Formålet er at nedbringe antallet af hjemløse som ikke får et ordentligt måltid om dagen, og derved så vidt som muligt at udligne fattigdommen, mens virksomhedernes ansatte får mere bevægelse ind i hverdagen på arbejdet, der forventes at øge sundheden og fremme trivslen blandt de ansatte. Projektet tager afsæt i, at alle ansatte i medlemsvirksomhederne bruger en app, som er udviklet til projektet, der tæller hvert et skridt som den ansatte går, og for hver gang en ansat går 5.000 skridt om dagen donerer CSR Aarhus og/eller virksomheden et beløb svarende til et måltid til en hjemløs. Beløbet overføres løbene via en app til et eller udvalgte herberg i Aarhus, som bruges på at handle råvarer ind og tilberede mad til hjemløse.

Baggrund

Antallet af hjemløse borgere i Aarhus Kommune har været stigende over de sidste pr. år, hvor antallet af hjemløse var højst på 767 i 2017, og sidenhen er blevet reduceret til 750 hjemløse i 2019. Dette er en udfordring som CSR Aarhus vil tage hånd om i samarbejde med andre frivillige foreninger og organisationer. Aarhus Byråd ser også udfordringen, og har derfor fastsat en ny politisk målsætning om at halvere antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år over de næste 5 år.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er de ansatte på virksomheder, der er medlem af CSR Aarhus.

Proces

Verdensmål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel

Dato

1. januar 2021 – 31. december 2022.

Sundhed og motion for unge piger

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål 3, vil CSR Aarhus gennemføre et pilotprojekt med fokus på unge pigers sundhed og trivsel. Projektet vil i første omgang forløbe over 5 mdr., hvor CSR Aarhus vil planlægge aktiviteter hver uge. Formålet med pilotprojektet er at give målgruppen viden om sund kost og motion, at fremme deres lyst til at spise sundt og dyrke motion, og at styrke målgruppens selvtillid og selvværd. Overvægt resulterer i flere udfordringer end alene den sundhedsmæssige udfordring. Ofte oplever børn og unge med overvægt mistrivsel, selvtillid- og selvværds problemer, og kæmper med sociale udfordringer. Projektet er sammensat som følgende:

 1. CSR Aarhus går i dialog med organisationer og foreninger for at informere om projektet.
 2. Projektkoordinator i CSR Aarhus planlægger, koordinerer og afvikler aktiviteterne i projektet.
 3. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om sund kost.
 4. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om motion og teknisk træning, og hvordan motion kan tænkes anderledes og gøres til en sjov leg m.m.
 5. Nogle af spillerne fra truppen i Bakken Bears skal fungere som rollemodeller, og deltage skiftevis til aktiviteterne
 6. Ved sidste møde afvikles der en evaluering i form af spørgeskemaundersøgelse ved projektkoordinator

Baggrund

Svær overvægt er blevet et stigende problem for folkesundheden, og forekomsten af overvægt er steget markant i Danmark inden for de seneste årtier. Det er især ved yngre aldersgrupper og blandt personer med lav uddannelse og indkomst, at stigningen af overvægt er højst. Ifølge rapporten ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017” er 51,0% af den voksne befolkning moderat eller svært overvægtige, mens 16,8% af befolkningen er svært overvægtige. Dette er ikke alene et sundhedsproblem, men også et samfundsproblem, hvor flere og flere børn mistrives og får deraf andre alvorlige sociale og sundhedsrelaterede udfordringer. CSR Aarhus vil gerne gøre en forbyggende indsats imod overvægt og styrke bevidstheden om sund kost og motion for børn og unge.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er unge piger i aldersgruppen 14-16 år.

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

20. august – 17. december 2021.