Stop Sulten Aarhus

Stop Sulten Århus er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med udvalgte restauranter i Aarhus. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 1. og 2. vedr. afskaffelse af fattigdom og sult, hvor formålet er at nedbringe antallet af hjemløse, der ikke får et ordentligt måltid mad om dagen, og derved så vidt som muligt at udligne fattigdommen i Aarhus. Projektet tager afsæt i CSR Aarhus’ samarbejde med udvalgte restauranter, hvor der indgås en aftale om at restauranterne donerer 1% af regningen, for hver gang en familie vælger at donere 1% af deres regning. Pengene overføres løbende til et eller udvalgte herberg i Aarhus via en app som er udviklet til formålet, og bruges på at handle råvarer ind og tilberede mad til hjemløse.

Baggrund

Antallet af hjemløse borgere i Aarhus Kommune har været stigende over de sidste pr. år, hvor antallet af hjemløse var højst på 767 i 2017, og sidenhen er blevet reduceret til 750 hjemløse i 2019. Dette er en udfordring som CSR Aarhus vil tage hånd om i samarbejde med andre frivillige foreninger og organisationer. Aarhus Byråd ser også udfordringen, og har derfor fastsat en ny politisk målsætning om at halvere antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år over de næste 5 år.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er udvalgte restauranter i Aarhus og borgerne i Aarhus.

Proces

Verdensmål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult

Dato

1. januar 2021 – 31. december 2021.

Gå Uligheden død

Gå Sulten Død er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med medlemsvirksomhederne. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 1., 2. og 3.  vedr. afskaffelse af fattigdom og sult og at fremme sundhed og trivsel. Formålet er at nedbringe antallet af hjemløse som ikke får et ordentligt måltid om dagen, og derved så vidt som muligt at udligne fattigdommen, mens virksomhedernes ansatte får mere bevægelse ind i hverdagen på arbejdet, der forventes at øge sundheden og fremme trivslen blandt de ansatte. Projektet tager afsæt i, at alle ansatte i medlemsvirksomhederne bruger en app, som er udviklet til projektet, der tæller hvert et skridt som den ansatte går, og for hver gang en ansat går 5.000 skridt om dagen donerer CSR Aarhus og/eller virksomheden et beløb svarende til et måltid til en hjemløs. Beløbet overføres løbene via en app til et eller udvalgte herberg i Aarhus, som bruges på at handle råvarer ind og tilberede mad til hjemløse.

Baggrund

Antallet af hjemløse borgere i Aarhus Kommune har været stigende over de sidste pr. år, hvor antallet af hjemløse var højst på 767 i 2017, og sidenhen er blevet reduceret til 750 hjemløse i 2019. Dette er en udfordring som CSR Aarhus vil tage hånd om i samarbejde med andre frivillige foreninger og organisationer. Aarhus Byråd ser også udfordringen, og har derfor fastsat en ny politisk målsætning om at halvere antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år over de næste 5 år.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er de ansatte på virksomheder, der er medlem af CSR Aarhus.

Proces

Verdensmål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel

Dato

1. januar 2021 – 31. december 2022.