Projekt – Måltidskasser

Formål

Formålet med projektet er at give familierne i projektet et overskud i hverdagen ved at levere måltidskasser, således familierne får mere overskud til øvrige praktiske gøremål og til de nærerelationer til hinanden. På denne måde forventedes det at projektet med dets tiltag, vil være med til at øge overskud og understøtte en sund udvikling i familien.

Projektbeskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde mellem CSR Aarhus, Home-Start, Brix Catering og Bakken Bears. Projektet har to ben at stå på.

 1. Socialisering indenfor hjemmet
 2. Socialisering udenfor hjemmet

For at understøtte socialiseringen i familien indenfor hjemmet, besøger Home-Start en gang ugentligt familierne, hvor de er med til at danne rammerne for nærvær og relationer, ved at frigøre familierne for nogle praktiske dagligdags gøremål og italesætte nærvær og relationer til hinanden. Brix Catering leverer en gang ugentlig et måltid til familierne, for at frigøre familierne i forhold til et dagligt gøremål i hjemmet, der skal øge overskuddet i familierne, således de kan bruge tiden på nærvær og øge udviklingen af de sociale relationer indbyrdes i familien. For at understøtte socialiseringen udenfor hjemmet, bliver familierne en del af fællesskabet i Bakken Bears, hvor de deltager som frivillige, til sociale arrangementer i klubben, og derved udvider deres netværk og får nogle gode oplevelser. Dette element bliver dog kun et tilbud i projektet, fordi de fleste familier er så overbelastet, at de vil have svært ved at finde overskud til at deltage i arrangementer og kampe.

Projektet bliver et pilotprojekt, og løber over en tre måneders periode, hvilket betyder, at Home-Start skal besøge de ti familier en gang ugentlig i 12 uger, svarende til 120 besøg, Brix Catering skal levere 480 måltider til ti familier af fire pers., og Bakken Bears inviterer de ti familier ind til 2-3 hjemmekampe i projektperioden, hvor det forventes at de som har overskud og lyst deltager i det frivillige arbejde.

Evaluering

Projektet startede som planlagt tirsdag i uge 41 og fortsatte i ti uger frem til uge 51 (otte uger 49). Der blev foretaget nogle ændringer undervejs i projektet, hvilket skyldes de erfaringer vi løbende fik. F.eks. ændrede vi konceptet i projektet, således familierne fik leveret mad for to dage om ugen, hvilket betød at projektperioden blev reduceret til 10/8 uger i stedet for de planlagte 12 uger. Dette skyldes at vi blev klogere undervejs, og fandt ud af at det giver mere ro og overskud i familierne at have et klart måltid to dage om ugen – fremfor det planlagte en dag om ugen. Vi valgte hurtigt at vægte kvalitet frem for kvantitet, og leverede måltider til to dage om ugen, selvom det betød at vores madleverandør ikke kunne levere måltider til de sidste to/fire uger af projektperioden, og at vi således måtte afslutte projektet før tid.

Der blev også foretaget ændringer i forhold til antal besøg af Home-Start ude i familierne, og i forhold til tilbuddet i forbindelse med ekstern socialisering af familierne i Bakken Bears-regi. Ændringerne betød at familievennerne fra Home-Start ikke kunne besøge familierne så ofte som planlagt, og tilbuddet i projektet vedr. ekstern socialisering i Bakken Bears-regi, blev ikke aktuel – eftersom Covid-19 restriktionerne ikke muliggjorde at familierne kunne deltage i tilbuddet. Derudover blev projektet evalueret to gange som planlagt – en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

Evalueringerne har påvist at projektet delvist har virket efter hensigten. Alle deltagende familier har udvist større overskud og tid til nærvær og omsorg, hvilket har været med til at styrke de nære relationer internt i familierne. Projektet har også bidraget til en sundere kost i familierne, og for de flestes vedkommende betydet at de har fået sund og varieret kost i projektperioden. Følgende er et uddrag fra en udtalelse fra en forælder: ”…et ekstra ordinært TAK! Det giver allerede nu en helt anden ro de dage, vi får maden leveret, og vi har langt bedre overskud til at nyde timerne med XX (barnet). Vi får spist sundere, mere varieret og mere grønt – langt mere som vi ønsker det.

Et andet uddrag fra en besked fra en forælder, der beretter om, hvor sårbare familierne i projektet er: ”Vi havde en sindssygt svær dag i går, og det gjorde virkelig en forskel, at alt bare kunne få lov at flyde i hjemmet og maden var klar, og så har der været overskud til at klare det praktiske i dag. Normalt havde det nok kun været XX(barnet), der havde fået noget ordentligt at spise sådan en dag. Så af hjertet tak

I uddraget foroven er det tydeligt at flere af familierne prioriterer at børnene får et måltid, og anerkender at det ikke er altid at de selv får et ordentligt måltid. At projektet kan bidrage til at hele familien får et ordentligt måltid to dage om ugen, er derfor en kæmpe sidegevinst, ligesom citatet forneden også understøtter projektets relevans: ”Må sige det er lidt af en ”lifesaver” for mig, i forhold til at have tid til det hele.”, udtrykker en forælder i projektet.

Med uddrag fra nogle udtalelser fra forældrene, er det tydeligt at projektet har bidraget til større overskud i hverdagen, og til at styrke de nære relationer i familierne, hvilket har været formålet med projektet.

Projektet har også haft til formål at styrke familiernes eksterne sociale relationer og netværk igennem frivilligarbejde i basketballklubben Bakken Bears, der dog grundet Covid-19 ikke har været muligt.

Det kan konkluderes at projektet har bidraget til at flere sårbare og økonomisk trængte familier, har fået mere overskud i hverdagen og fået et ordentligt og sundt måltid to gange om ugen i projektperioden. Derudover kan det konkluderes at familierne har haft mere tid til hinanden, til de nære relationer i familien, og til børnene, hvilket har været hensigten med projektet.

Hjertevarm jul

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål 10 gennemføres hvert år projektet Hjertevarm Jul. Formålet med projektet er at give børn fra økonomisk trængte og socialt udsatte hjem en god og uforglemmelig jul. Projektet skal financiers af virksomheder medlem af CSR Aarhus, og øvrige interessenter, fonde, lokalpuljer, virksomheder m.m.

Baggrund

Julen handler om hyggelige og nærværende stunder sammen med familie og mennesker man holder af, men ofte bliver julen for økonomisk trængte og socialt udsatte familier et mareridt, fordi de ikke har økonomi til at holde en hyggelig jul med det som hører til. CSR Aarhus vil gerne give udsatte børn og deres familier en god og uforglemmelig jul, så de også kan se frem til julen som resten af danskerne.

Målgruppe

Målgruppen for begivenheden er økonomisk trængte og udsatte børnefamilier i Aarhus Kommune.

Verdensmål

10. Mindre ulighed

Dato

1. december – 31. december 2020.

Evaluering 

Projektet Hjertevarm Jul har i julen 2020 givet 47 socialt udsatte, sårbare og økonomisk trængte familier en bedre jul.

Vi har i samarbejde med lokale foreninger – herunder Børnenes Kontor Aarhus, Home-Start Aarhus og Mødrehjælpen udvalgt 47 familier, der efter vores vurdering fortjente en bedre jul i form af vores bidrag. Fønix Advokater, Meyerdonationen, samt Sparkassen Kronjylland Aarhus City har med deres bidrag til projektet sikret at familier kunne få en bedre jul. 

D. 30. november og 1. december kørte vi, sammen med frivillige fra Bakken Bears administration, chokoladejulekalendere ud til børnene fra de udvalgte familier, for at børnene ligesom deres jævnaldrende havde en julekalender, som de hver morgen, i december måned, kunne se frem til at åbne en låge i. Det gav alle en stor glæde – både for alle de frivillige som var ude og levere julekalenderne og for de forældre og børn som modtag dem. D. 22. og 23. december blev brugt på at pakke og udlevere julepakkerne, som Savværket har hjulpet med at pakke, som var virksomhedens bidrag til projektet, hvorefter pakkerne blev leveret ude hos familiernes private adresser af frivillige ildsjæle. Igen var der ingen tvivl om, hvor stor glæde og lettelse pakkerne gav familierne. Pakkerne indeholdte julehygge, julemad og julegaver, men vigtigst af alt bidrog projektet til at flere familier i Aarhus kunne afholde og give deres børn, en lige så god jul med alt hvad der høre til, som øvrige familier, hvilket var hensigten med projektet. 

 

 

Talentprogram for Unge

Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3,4 og 10, vedr. sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse og mindre ulighed. Formålet med projektet er igennem et skræddersyet talentprogram, at forbedre drenge fra udsatte boligområders chancer for en god uddannelse og et bredt netværk i erhvervslivet som kan hjælpe de unge videre efter endt uddannelse. CSR Aarhus vil i samarbejde med boligsociale medarbejder fra de socialt belastede boligområder, Aarhus Kommune, Bakken Bears og erhvervsnetværket omkring Bakken Bears gennemføre en 1-årig indsats med et skræddersyet program, der indeholder nedenstående tiltag;

Fase 1 (1. mdr)

 • Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder rekrutteres til projektet i samarbejde med boligsociale medarbejdere fra områderne
 • Tovholder på projektet gennemfører med de boligsociale medarbejdere samtaler med de unge vedr. indhold, forventninger og pligter forbundet med deltagelse i projektet

Fase 2 (2. mdr. – projektafslutning)

 • De unge får tilknyttet en mentor fra spillertruppen, som skal fungere som rollemodel for den unge – dette indebærer at mentor og den unge (menteen) skal tilbringe x-antal timer sammen ugentligt, hvor de laver forskellige aktiviteter, som de fastsætter sammen. Hensigten er at motivere den unge.
 • De unge deltager 1-2 gange pr. mdr. til andre sociale aktiviteter i klubben ex.; frivilligt arbejde i forbindelse med kamp dage, frivilligt arbejde under andre sociale events omkring Bakken Bears m.m. Hensigten er at øge de unges kendskab til foreningslivet og frivilligt arbejde i Danmark
 • De unge deltager i et træningsforløb som udvalgte trænere tilrettelægger for målgruppen. Hensigten er at motivere og øge livsglæden og livskvaliteten hos målgruppen

Fase 3 (5. mdr. – projektafslutning)

 • De unge deltager 1 gang om mdr. til netværksmøde i Bakken Bears’ erhvervsnetværk. Hensigten er at målgruppen får dannet et netværk i erhvervslivet.
 • Målgruppen mødes 1 gange ugentlig sammen for at sparre og netværke med hinanden

Baggrund

Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder, særligt drenge med anden etnisk baggrund og efterkommere,  har en lav uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens sammenholdt med etniske danske drenge og mænd.  Med en indsats tidligt i den unges liv, kan dette ændres ved at unge drenge og mænd danner et solidt grundlag for at tage en uddannelse og derefter tiltræde arbejdsmarkedet. Dette vil CSR Aarhus gerne bidrage til.

Målgruppe

Unge drenge og mænd med anden etnisk baggrund, fra udsatte boligområder og i aldersgruppen 15-17 år.

Proces

Verdensmål

4. Kvalitets-uddannelse
3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

 1. maj 2021 – 31. april 2023

Sundhed og motion for unge piger

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål 3, vil CSR Aarhus gennemføre et pilotprojekt med fokus på unge pigers sundhed og trivsel. Projektet vil i første omgang forløbe over 5 mdr., hvor CSR Aarhus vil planlægge aktiviteter hver uge. Formålet med pilotprojektet er at give målgruppen viden om sund kost og motion, at fremme deres lyst til at spise sundt og dyrke motion, og at styrke målgruppens selvtillid og selvværd. Overvægt resulterer i flere udfordringer end alene den sundhedsmæssige udfordring. Ofte oplever børn og unge med overvægt mistrivsel, selvtillid- og selvværds problemer, og kæmper med sociale udfordringer. Projektet er sammensat som følgende:

 1. CSR Aarhus går i dialog med organisationer og foreninger for at informere om projektet.
 2. Projektkoordinator i CSR Aarhus planlægger, koordinerer og afvikler aktiviteterne i projektet.
 3. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om sund kost.
 4. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om motion og teknisk træning, og hvordan motion kan tænkes anderledes og gøres til en sjov leg m.m.
 5. Nogle af spillerne fra truppen i Bakken Bears skal fungere som rollemodeller, og deltage skiftevis til aktiviteterne
 6. Ved sidste møde afvikles der en evaluering i form af spørgeskemaundersøgelse ved projektkoordinator

Baggrund

Svær overvægt er blevet et stigende problem for folkesundheden, og forekomsten af overvægt er steget markant i Danmark inden for de seneste årtier. Det er især ved yngre aldersgrupper og blandt personer med lav uddannelse og indkomst, at stigningen af overvægt er højst. Ifølge rapporten ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017” er 51,0% af den voksne befolkning moderat eller svært overvægtige, mens 16,8% af befolkningen er svært overvægtige. Dette er ikke alene et sundhedsproblem, men også et samfundsproblem, hvor flere og flere børn mistrives og får deraf andre alvorlige sociale og sundhedsrelaterede udfordringer. CSR Aarhus vil gerne gøre en forbyggende indsats imod overvægt og styrke bevidstheden om sund kost og motion for børn og unge.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er unge piger i aldersgruppen 14-16 år.

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

20. august – 17. december 2021.