Sundhed og motion for unge piger

Projekt

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål 3, vil CSR Aarhus gennemføre et pilotprojekt med fokus på unge pigers sundhed og trivsel. Projektet vil i første omgang forløbe over 5 mdr., hvor CSR Aarhus vil planlægge aktiviteter hver uge. Formålet med pilotprojektet er at give målgruppen viden om sund kost og motion, at fremme deres lyst til at spise sundt og dyrke motion, og at styrke målgruppens selvtillid og selvværd. Overvægt resulterer i flere udfordringer end alene den sundhedsmæssige udfordring. Ofte oplever børn og unge med overvægt mistrivsel, selvtillid- og selvværds problemer, og kæmper med sociale udfordringer. Projektet er sammensat som følgende:

  1. CSR Aarhus går i dialog med organisationer og foreninger for at informere om projektet.
  2. Projektkoordinator i CSR Aarhus planlægger, koordinerer og afvikler aktiviteterne i projektet.
  3. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om sund kost.
  4. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om motion og teknisk træning, og hvordan motion kan tænkes anderledes og gøres til en sjov leg m.m.
  5. Nogle af spillerne fra truppen i Bakken Bears skal fungere som rollemodeller, og deltage skiftevis til aktiviteterne
  6. Ved sidste møde afvikles der en evaluering i form af spørgeskemaundersøgelse ved projektkoordinator

Baggrund

Svær overvægt er blevet et stigende problem for folkesundheden, og forekomsten af overvægt er steget markant i Danmark inden for de seneste årtier. Det er især ved yngre aldersgrupper og blandt personer med lav uddannelse og indkomst, at stigningen af overvægt er højst. Ifølge rapporten ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017” er 51,0% af den voksne befolkning moderat eller svært overvægtige, mens 16,8% af befolkningen er svært overvægtige. Dette er ikke alene et sundhedsproblem, men også et samfundsproblem, hvor flere og flere børn mistrives og får deraf andre alvorlige sociale og sundhedsrelaterede udfordringer. CSR Aarhus vil gerne gøre en forbyggende indsats imod overvægt og styrke bevidstheden om sund kost og motion for børn og unge.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er unge piger i aldersgruppen 14-16 år.

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

20. august – 17. december 2021.