Vision

CSR Aarhus vil yde et betydeligt bidrag til udviklingen i og af Aarhus, som skal forbedre borgernes livskvalitet og bæredygtighed i samfundet.
Vi tænker bredt: Ingen projekter er for store eller små.

Mission

At tage ansvar for at bygge bro mellem borgere, erhvervsliv, kulturelle institutioner, naturen og den kommunale sektor i Aarhus Kommune.
Hermed håber CSR Aarhus at kunne:

  • Inspirere og understøtte byens borgere i at tage ansvar for og del i lokalsamfundet.
  • Inspirere og understøtte byens borgere til at værne om og beskytte naturen og miljøet.
  • Inspirere og understøtte den yngste generations personlige såvel som samfundsmæssige læring og udvikling.
  • Involvere byens erhvervsliv i en tænketank, så nye idéer udvikles.
  • Skabe en bred samhørighed og hjælpe, hvor vi kan.