Projekt – Måltidskasser

Projekt

Formål

Formålet med projektet er at give familierne i projektet et overskud i hverdagen ved at levere måltidskasser, således familierne får mere overskud til øvrige praktiske gøremål og til de nærerelationer til hinanden. På denne måde forventedes det at projektet med dets tiltag, vil være med til at øge overskud og understøtte en sund udvikling i familien.

Projektbeskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde mellem CSR Aarhus, Home-Start, Brix Catering og Bakken Bears. Projektet har to ben at stå på.

  1. Socialisering indenfor hjemmet
  2. Socialisering udenfor hjemmet

For at understøtte socialiseringen i familien indenfor hjemmet, besøger Home-Start en gang ugentligt familierne, hvor de er med til at danne rammerne for nærvær og relationer, ved at frigøre familierne for nogle praktiske dagligdags gøremål og italesætte nærvær og relationer til hinanden. Brix Catering leverer en gang ugentlig et måltid til familierne, for at frigøre familierne i forhold til et dagligt gøremål i hjemmet, der skal øge overskuddet i familierne, således de kan bruge tiden på nærvær og øge udviklingen af de sociale relationer indbyrdes i familien. For at understøtte socialiseringen udenfor hjemmet, bliver familierne en del af fællesskabet i Bakken Bears, hvor de deltager som frivillige, til sociale arrangementer i klubben, og derved udvider deres netværk og får nogle gode oplevelser. Dette element bliver dog kun et tilbud i projektet, fordi de fleste familier er så overbelastet, at de vil have svært ved at finde overskud til at deltage i arrangementer og kampe.

Projektet bliver et pilotprojekt, og løber over en tre måneders periode, hvilket betyder, at Home-Start skal besøge de ti familier en gang ugentlig i 12 uger, svarende til 120 besøg, Brix Catering skal levere 480 måltider til ti familier af fire pers., og Bakken Bears inviterer de ti familier ind til 2-3 hjemmekampe i projektperioden, hvor det forventes at de som har overskud og lyst deltager i det frivillige arbejde.

Evaluering

Projektet startede som planlagt tirsdag i uge 41 og fortsatte i ti uger frem til uge 51 (otte uger 49). Der blev foretaget nogle ændringer undervejs i projektet, hvilket skyldes de erfaringer vi løbende fik. F.eks. ændrede vi konceptet i projektet, således familierne fik leveret mad for to dage om ugen, hvilket betød at projektperioden blev reduceret til 10/8 uger i stedet for de planlagte 12 uger. Dette skyldes at vi blev klogere undervejs, og fandt ud af at det giver mere ro og overskud i familierne at have et klart måltid to dage om ugen – fremfor det planlagte en dag om ugen. Vi valgte hurtigt at vægte kvalitet frem for kvantitet, og leverede måltider til to dage om ugen, selvom det betød at vores madleverandør ikke kunne levere måltider til de sidste to/fire uger af projektperioden, og at vi således måtte afslutte projektet før tid.

Der blev også foretaget ændringer i forhold til antal besøg af Home-Start ude i familierne, og i forhold til tilbuddet i forbindelse med ekstern socialisering af familierne i Bakken Bears-regi. Ændringerne betød at familievennerne fra Home-Start ikke kunne besøge familierne så ofte som planlagt, og tilbuddet i projektet vedr. ekstern socialisering i Bakken Bears-regi, blev ikke aktuel – eftersom Covid-19 restriktionerne ikke muliggjorde at familierne kunne deltage i tilbuddet. Derudover blev projektet evalueret to gange som planlagt – en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

Evalueringerne har påvist at projektet delvist har virket efter hensigten. Alle deltagende familier har udvist større overskud og tid til nærvær og omsorg, hvilket har været med til at styrke de nære relationer internt i familierne. Projektet har også bidraget til en sundere kost i familierne, og for de flestes vedkommende betydet at de har fået sund og varieret kost i projektperioden. Følgende er et uddrag fra en udtalelse fra en forælder: ”…et ekstra ordinært TAK! Det giver allerede nu en helt anden ro de dage, vi får maden leveret, og vi har langt bedre overskud til at nyde timerne med XX (barnet). Vi får spist sundere, mere varieret og mere grønt – langt mere som vi ønsker det.

Et andet uddrag fra en besked fra en forælder, der beretter om, hvor sårbare familierne i projektet er: ”Vi havde en sindssygt svær dag i går, og det gjorde virkelig en forskel, at alt bare kunne få lov at flyde i hjemmet og maden var klar, og så har der været overskud til at klare det praktiske i dag. Normalt havde det nok kun været XX(barnet), der havde fået noget ordentligt at spise sådan en dag. Så af hjertet tak

I uddraget foroven er det tydeligt at flere af familierne prioriterer at børnene får et måltid, og anerkender at det ikke er altid at de selv får et ordentligt måltid. At projektet kan bidrage til at hele familien får et ordentligt måltid to dage om ugen, er derfor en kæmpe sidegevinst, ligesom citatet forneden også understøtter projektets relevans: ”Må sige det er lidt af en ”lifesaver” for mig, i forhold til at have tid til det hele.”, udtrykker en forælder i projektet.

Med uddrag fra nogle udtalelser fra forældrene, er det tydeligt at projektet har bidraget til større overskud i hverdagen, og til at styrke de nære relationer i familierne, hvilket har været formålet med projektet.

Projektet har også haft til formål at styrke familiernes eksterne sociale relationer og netværk igennem frivilligarbejde i basketballklubben Bakken Bears, der dog grundet Covid-19 ikke har været muligt.

Det kan konkluderes at projektet har bidraget til at flere sårbare og økonomisk trængte familier, har fået mere overskud i hverdagen og fået et ordentligt og sundt måltid to gange om ugen i projektperioden. Derudover kan det konkluderes at familierne har haft mere tid til hinanden, til de nære relationer i familien, og til børnene, hvilket har været hensigten med projektet.