Hvad er FN’s verdensmål?

I september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål.

Disse verdensmål kan du og din virksomhed bidrage til i samarbejde med CSR Aarhus

Mål 1: Afskaf alle former for fattigdom i verden.
Se for eksempel Homeless walk, Gå sulten død og Stop sulten Aarhus.

Mål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
Se for eksempel Homeless walk, Gå sulten død og Stop sulten Aarhus.

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Se for eksempel Gå sulten død, Basket for mennesker med fysiske begrænsninger og Talentprogram for drenge med anden etnisk baggrund.

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
Se for eksempel Virksomheder adopterer skoleklasser og Talentprogram for drenge med anden etnisk baggrund.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.
Se for eksempel Virksomheder adopterer skoleklasser og Talentprogram for drenge med anden etnisk baggrund.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
Se for eksempel Red miljøet Aarhus.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
Se for eksempel Red miljøet Aarhus og Plant Aarhus grøn.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
Se for eksempel Basket for mennesker med fysiske begrænsninger, Virksomheder adopterer skoleklasser og Talentprogram for drenge med anden etnisk baggrund.

Mål 17: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.