Digitalt fyrværkeri hjælper miljøet

Virksomheder kan bruge krudtpenge på bæredygtige projekter

450 millioner kroner. Så mange penge fyrede danskerne sidste år af på fyrværkeri ifølge Dansk Erhverv. Nu forsøger CSR Aarhus at gøre en del af nytårskrudtet co2-neutralt.

I stedet for at købe raketter, opfordrer organisationen de østjyske virksomheder til at donere pengene til bæredygtige projekter. Som tak for støtten får virksomhederne tilsendt et forureningsfrit fyrværkerishow i digitalt format.

”Det kan naturligvis være svært ikke selv at tænde for lunten. Men med digitalt fyrværkeri kan virksomsejere og medarbejdere trykke på play-knappen uden at få dårlig samvittighed. Ikke blot er de med til at give miljøet en hjælpende hånd ved at spare på krudt, kugler efterfølgende affald, deres donationer kommer også til at gøre en stor forskel for naturen og dyrelivet,” siger Tugce Keskin, der er projektleder hos CSR Aarhus.

Det koster minimum 500 kroner at få et digitalt fyrværkerishow inklusive et diplom. Men som Tugce Keskin siger:

”Der er ingen grænser for, hvor meget man må donere. Og eftersom der er tale om digitalt fyrværkeri, kan det fyres af igen og igen og igen. Så udover at støtte et godt formål får man også en portion genanvendeligt fyrværkeri, der kan skydes af inden døre,” siger hun.

Projektet ”Digitalt fyrværkeri” er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og CSR Aarhus. Ønsker du at støtte projektet kan donorer det beløb som du ønsker til:

Sparekassen Danmark

Reg. Nr.: 8140

Konto nr.:  2075960673

Ønsker du at høre mere om projektet kan du kontakte projektleder Tugce Keskin på tlf.nr.: 60 18 33 91, eller e-mail: tk@csraarhus.dk.

Projekt – Måltidskasser

Formål

Formålet med projektet er at give familierne i projektet et overskud i hverdagen ved at levere måltidskasser, således familierne får mere overskud til øvrige praktiske gøremål og til de nærerelationer til hinanden. På denne måde forventedes det at projektet med dets tiltag, vil være med til at øge overskud og understøtte en sund udvikling i familien.

Projektbeskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde mellem CSR Aarhus, Home-Start, Brix Catering og Bakken Bears. Projektet har to ben at stå på.

 1. Socialisering indenfor hjemmet
 2. Socialisering udenfor hjemmet

For at understøtte socialiseringen i familien indenfor hjemmet, besøger Home-Start en gang ugentligt familierne, hvor de er med til at danne rammerne for nærvær og relationer, ved at frigøre familierne for nogle praktiske dagligdags gøremål og italesætte nærvær og relationer til hinanden. Brix Catering leverer en gang ugentlig et måltid til familierne, for at frigøre familierne i forhold til et dagligt gøremål i hjemmet, der skal øge overskuddet i familierne, således de kan bruge tiden på nærvær og øge udviklingen af de sociale relationer indbyrdes i familien. For at understøtte socialiseringen udenfor hjemmet, bliver familierne en del af fællesskabet i Bakken Bears, hvor de deltager som frivillige, til sociale arrangementer i klubben, og derved udvider deres netværk og får nogle gode oplevelser. Dette element bliver dog kun et tilbud i projektet, fordi de fleste familier er så overbelastet, at de vil have svært ved at finde overskud til at deltage i arrangementer og kampe.

Projektet bliver et pilotprojekt, og løber over en tre måneders periode, hvilket betyder, at Home-Start skal besøge de ti familier en gang ugentlig i 12 uger, svarende til 120 besøg, Brix Catering skal levere 480 måltider til ti familier af fire pers., og Bakken Bears inviterer de ti familier ind til 2-3 hjemmekampe i projektperioden, hvor det forventes at de som har overskud og lyst deltager i det frivillige arbejde.

Evaluering

Projektet startede som planlagt tirsdag i uge 41 og fortsatte i ti uger frem til uge 51 (otte uger 49). Der blev foretaget nogle ændringer undervejs i projektet, hvilket skyldes de erfaringer vi løbende fik. F.eks. ændrede vi konceptet i projektet, således familierne fik leveret mad for to dage om ugen, hvilket betød at projektperioden blev reduceret til 10/8 uger i stedet for de planlagte 12 uger. Dette skyldes at vi blev klogere undervejs, og fandt ud af at det giver mere ro og overskud i familierne at have et klart måltid to dage om ugen – fremfor det planlagte en dag om ugen. Vi valgte hurtigt at vægte kvalitet frem for kvantitet, og leverede måltider til to dage om ugen, selvom det betød at vores madleverandør ikke kunne levere måltider til de sidste to/fire uger af projektperioden, og at vi således måtte afslutte projektet før tid.

Der blev også foretaget ændringer i forhold til antal besøg af Home-Start ude i familierne, og i forhold til tilbuddet i forbindelse med ekstern socialisering af familierne i Bakken Bears-regi. Ændringerne betød at familievennerne fra Home-Start ikke kunne besøge familierne så ofte som planlagt, og tilbuddet i projektet vedr. ekstern socialisering i Bakken Bears-regi, blev ikke aktuel – eftersom Covid-19 restriktionerne ikke muliggjorde at familierne kunne deltage i tilbuddet. Derudover blev projektet evalueret to gange som planlagt – en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

Evalueringerne har påvist at projektet delvist har virket efter hensigten. Alle deltagende familier har udvist større overskud og tid til nærvær og omsorg, hvilket har været med til at styrke de nære relationer internt i familierne. Projektet har også bidraget til en sundere kost i familierne, og for de flestes vedkommende betydet at de har fået sund og varieret kost i projektperioden. Følgende er et uddrag fra en udtalelse fra en forælder: ”…et ekstra ordinært TAK! Det giver allerede nu en helt anden ro de dage, vi får maden leveret, og vi har langt bedre overskud til at nyde timerne med XX (barnet). Vi får spist sundere, mere varieret og mere grønt – langt mere som vi ønsker det.

Et andet uddrag fra en besked fra en forælder, der beretter om, hvor sårbare familierne i projektet er: ”Vi havde en sindssygt svær dag i går, og det gjorde virkelig en forskel, at alt bare kunne få lov at flyde i hjemmet og maden var klar, og så har der været overskud til at klare det praktiske i dag. Normalt havde det nok kun været XX(barnet), der havde fået noget ordentligt at spise sådan en dag. Så af hjertet tak

I uddraget foroven er det tydeligt at flere af familierne prioriterer at børnene får et måltid, og anerkender at det ikke er altid at de selv får et ordentligt måltid. At projektet kan bidrage til at hele familien får et ordentligt måltid to dage om ugen, er derfor en kæmpe sidegevinst, ligesom citatet forneden også understøtter projektets relevans: ”Må sige det er lidt af en ”lifesaver” for mig, i forhold til at have tid til det hele.”, udtrykker en forælder i projektet.

Med uddrag fra nogle udtalelser fra forældrene, er det tydeligt at projektet har bidraget til større overskud i hverdagen, og til at styrke de nære relationer i familierne, hvilket har været formålet med projektet.

Projektet har også haft til formål at styrke familiernes eksterne sociale relationer og netværk igennem frivilligarbejde i basketballklubben Bakken Bears, der dog grundet Covid-19 ikke har været muligt.

Det kan konkluderes at projektet har bidraget til at flere sårbare og økonomisk trængte familier, har fået mere overskud i hverdagen og fået et ordentligt og sundt måltid to gange om ugen i projektperioden. Derudover kan det konkluderes at familierne har haft mere tid til hinanden, til de nære relationer i familien, og til børnene, hvilket har været hensigten med projektet.

Talentprogram for Unge

Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3,4 og 10, vedr. sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse og mindre ulighed. Formålet med projektet er igennem et skræddersyet talentprogram, at forbedre drenge fra udsatte boligområders chancer for en god uddannelse og et bredt netværk i erhvervslivet som kan hjælpe de unge videre efter endt uddannelse. CSR Aarhus vil i samarbejde med boligsociale medarbejder fra de socialt belastede boligområder, Aarhus Kommune, Bakken Bears og erhvervsnetværket omkring Bakken Bears gennemføre en 1-årig indsats med et skræddersyet program, der indeholder nedenstående tiltag;

Fase 1 (1. mdr)

 • Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder rekrutteres til projektet i samarbejde med boligsociale medarbejdere fra områderne
 • Tovholder på projektet gennemfører med de boligsociale medarbejdere samtaler med de unge vedr. indhold, forventninger og pligter forbundet med deltagelse i projektet

Fase 2 (2. mdr. – projektafslutning)

 • De unge får tilknyttet en mentor fra spillertruppen, som skal fungere som rollemodel for den unge – dette indebærer at mentor og den unge (menteen) skal tilbringe x-antal timer sammen ugentligt, hvor de laver forskellige aktiviteter, som de fastsætter sammen. Hensigten er at motivere den unge.
 • De unge deltager 1-2 gange pr. mdr. til andre sociale aktiviteter i klubben ex.; frivilligt arbejde i forbindelse med kamp dage, frivilligt arbejde under andre sociale events omkring Bakken Bears m.m. Hensigten er at øge de unges kendskab til foreningslivet og frivilligt arbejde i Danmark
 • De unge deltager i et træningsforløb som udvalgte trænere tilrettelægger for målgruppen. Hensigten er at motivere og øge livsglæden og livskvaliteten hos målgruppen

Fase 3 (5. mdr. – projektafslutning)

 • De unge deltager 1 gang om mdr. til netværksmøde i Bakken Bears’ erhvervsnetværk. Hensigten er at målgruppen får dannet et netværk i erhvervslivet.
 • Målgruppen mødes 1 gange ugentlig sammen for at sparre og netværke med hinanden

Baggrund

Unge drenge og mænd fra udsatte boligområder, særligt drenge med anden etnisk baggrund og efterkommere,  har en lav uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens sammenholdt med etniske danske drenge og mænd.  Med en indsats tidligt i den unges liv, kan dette ændres ved at unge drenge og mænd danner et solidt grundlag for at tage en uddannelse og derefter tiltræde arbejdsmarkedet. Dette vil CSR Aarhus gerne bidrage til.

Målgruppe

Unge drenge og mænd med anden etnisk baggrund, fra udsatte boligområder og i aldersgruppen 15-17 år.

Proces

Verdensmål

4. Kvalitets-uddannelse
3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

 1. maj 2021 – 31. april 2023

Basket for mennesker med fysiske begrænsninger

Handicap Basket er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med Bakken Bears. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3 vedr. sundhed og trivsel, hvor formålet er at øge aktivitetsniveauet blandt mennesker med fysiske begrænsninger i Aarhus. CSR Aarhus indgår samarbejde med Bakken Bears om at udvalgte spillere og trænerer spiller basket 1 time ugentlig med mennesker med fysiske begrænsninger. Nogle gange vil den fysiske træning udskiftes med temadage, hvor deltagerne får viden og sparring om sund kost, mental sundhed, socialisering m.m.

Baggrund

Mange mennesker med fysiske begrænsninger har et lavt aktivitetsniveau, og dette er med til at påvirke deres sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet og sport er med til at øge menneskets livsglæde og trivsel, og danner gode muligheder for sunde relationer og socialisering.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er mennesker med fysiske begrænsninger.

Proces

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Dato

1. januar – 31. december 2021.

Stop Sulten Aarhus

Stop Sulten Århus er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med udvalgte restauranter i Aarhus. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 1. og 2. vedr. afskaffelse af fattigdom og sult, hvor formålet er at nedbringe antallet af hjemløse, der ikke får et ordentligt måltid mad om dagen, og derved så vidt som muligt at udligne fattigdommen i Aarhus. Projektet tager afsæt i CSR Aarhus’ samarbejde med udvalgte restauranter, hvor der indgås en aftale om at restauranterne donerer 1% af regningen, for hver gang en familie vælger at donere 1% af deres regning. Pengene overføres løbende til et eller udvalgte herberg i Aarhus via en app som er udviklet til formålet, og bruges på at handle råvarer ind og tilberede mad til hjemløse.

Baggrund

Antallet af hjemløse borgere i Aarhus Kommune har været stigende over de sidste pr. år, hvor antallet af hjemløse var højst på 767 i 2017, og sidenhen er blevet reduceret til 750 hjemløse i 2019. Dette er en udfordring som CSR Aarhus vil tage hånd om i samarbejde med andre frivillige foreninger og organisationer. Aarhus Byråd ser også udfordringen, og har derfor fastsat en ny politisk målsætning om at halvere antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år over de næste 5 år.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er udvalgte restauranter i Aarhus og borgerne i Aarhus.

Proces

Verdensmål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult

Dato

1. januar 2021 – 31. december 2021.

Gå Uligheden død

Gå Sulten Død er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med medlemsvirksomhederne. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 1., 2. og 3.  vedr. afskaffelse af fattigdom og sult og at fremme sundhed og trivsel. Formålet er at nedbringe antallet af hjemløse som ikke får et ordentligt måltid om dagen, og derved så vidt som muligt at udligne fattigdommen, mens virksomhedernes ansatte får mere bevægelse ind i hverdagen på arbejdet, der forventes at øge sundheden og fremme trivslen blandt de ansatte. Projektet tager afsæt i, at alle ansatte i medlemsvirksomhederne bruger en app, som er udviklet til projektet, der tæller hvert et skridt som den ansatte går, og for hver gang en ansat går 5.000 skridt om dagen donerer CSR Aarhus og/eller virksomheden et beløb svarende til et måltid til en hjemløs. Beløbet overføres løbene via en app til et eller udvalgte herberg i Aarhus, som bruges på at handle råvarer ind og tilberede mad til hjemløse.

Baggrund

Antallet af hjemløse borgere i Aarhus Kommune har været stigende over de sidste pr. år, hvor antallet af hjemløse var højst på 767 i 2017, og sidenhen er blevet reduceret til 750 hjemløse i 2019. Dette er en udfordring som CSR Aarhus vil tage hånd om i samarbejde med andre frivillige foreninger og organisationer. Aarhus Byråd ser også udfordringen, og har derfor fastsat en ny politisk målsætning om at halvere antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år over de næste 5 år.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er de ansatte på virksomheder, der er medlem af CSR Aarhus.

Proces

Verdensmål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel

Dato

1. januar 2021 – 31. december 2022.

Sundhed og motion for unge piger

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål 3, vil CSR Aarhus gennemføre et pilotprojekt med fokus på unge pigers sundhed og trivsel. Projektet vil i første omgang forløbe over 5 mdr., hvor CSR Aarhus vil planlægge aktiviteter hver uge. Formålet med pilotprojektet er at give målgruppen viden om sund kost og motion, at fremme deres lyst til at spise sundt og dyrke motion, og at styrke målgruppens selvtillid og selvværd. Overvægt resulterer i flere udfordringer end alene den sundhedsmæssige udfordring. Ofte oplever børn og unge med overvægt mistrivsel, selvtillid- og selvværds problemer, og kæmper med sociale udfordringer. Projektet er sammensat som følgende:

 1. CSR Aarhus går i dialog med organisationer og foreninger for at informere om projektet.
 2. Projektkoordinator i CSR Aarhus planlægger, koordinerer og afvikler aktiviteterne i projektet.
 3. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om sund kost.
 4. Nogle af trænerne i Bakken Bears fungerer som konsulenter, der skal vejlede og rådgive om motion og teknisk træning, og hvordan motion kan tænkes anderledes og gøres til en sjov leg m.m.
 5. Nogle af spillerne fra truppen i Bakken Bears skal fungere som rollemodeller, og deltage skiftevis til aktiviteterne
 6. Ved sidste møde afvikles der en evaluering i form af spørgeskemaundersøgelse ved projektkoordinator

Baggrund

Svær overvægt er blevet et stigende problem for folkesundheden, og forekomsten af overvægt er steget markant i Danmark inden for de seneste årtier. Det er især ved yngre aldersgrupper og blandt personer med lav uddannelse og indkomst, at stigningen af overvægt er højst. Ifølge rapporten ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017” er 51,0% af den voksne befolkning moderat eller svært overvægtige, mens 16,8% af befolkningen er svært overvægtige. Dette er ikke alene et sundhedsproblem, men også et samfundsproblem, hvor flere og flere børn mistrives og får deraf andre alvorlige sociale og sundhedsrelaterede udfordringer. CSR Aarhus vil gerne gøre en forbyggende indsats imod overvægt og styrke bevidstheden om sund kost og motion for børn og unge.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er unge piger i aldersgruppen 14-16 år.

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel
10. Mindre ulighed

Dato

20. august – 17. december 2021.