Basket for mennesker med fysiske begrænsninger

Projekt

Handicap Basket er et projekt som gennemføres af CSR Aarhus i samarbejde med Bakken Bears. Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3 vedr. sundhed og trivsel, hvor formålet er at øge aktivitetsniveauet blandt mennesker med fysiske begrænsninger i Aarhus. CSR Aarhus indgår samarbejde med Bakken Bears om at udvalgte spillere og trænerer spiller basket 1 time ugentlig med mennesker med fysiske begrænsninger. Nogle gange vil den fysiske træning udskiftes med temadage, hvor deltagerne får viden og sparring om sund kost, mental sundhed, socialisering m.m.

Baggrund

Mange mennesker med fysiske begrænsninger har et lavt aktivitetsniveau, og dette er med til at påvirke deres sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet og sport er med til at øge menneskets livsglæde og trivsel, og danner gode muligheder for sunde relationer og socialisering.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er mennesker med fysiske begrænsninger.

Proces

Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Dato

1. januar – 31. december 2021.