Digitalt fyrværkeri hjælper miljøet

Virksomheder kan bruge krudtpenge på bæredygtige projekter

450 millioner kroner. Så mange penge fyrede danskerne sidste år af på fyrværkeri ifølge Dansk Erhverv. Nu forsøger CSR Aarhus at gøre en del af nytårskrudtet co2-neutralt.

I stedet for at købe raketter, opfordrer organisationen de østjyske virksomheder til at donere pengene til bæredygtige projekter. Som tak for støtten får virksomhederne tilsendt et forureningsfrit fyrværkerishow i digitalt format.

”Det kan naturligvis være svært ikke selv at tænde for lunten. Men med digitalt fyrværkeri kan virksomsejere og medarbejdere trykke på play-knappen uden at få dårlig samvittighed. Ikke blot er de med til at give miljøet en hjælpende hånd ved at spare på krudt, kugler efterfølgende affald, deres donationer kommer også til at gøre en stor forskel for naturen og dyrelivet,” siger Tugce Keskin, der er projektleder hos CSR Aarhus.

Det koster minimum 500 kroner at få et digitalt fyrværkerishow inklusive et diplom. Men som Tugce Keskin siger:

”Der er ingen grænser for, hvor meget man må donere. Og eftersom der er tale om digitalt fyrværkeri, kan det fyres af igen og igen og igen. Så udover at støtte et godt formål får man også en portion genanvendeligt fyrværkeri, der kan skydes af inden døre,” siger hun.

Projektet ”Digitalt fyrværkeri” er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og CSR Aarhus. Ønsker du at støtte projektet kan donorer det beløb som du ønsker til:

Sparekassen Danmark

Reg. Nr.: 8140

Konto nr.:  2075960673

Ønsker du at høre mere om projektet kan du kontakte projektleder Tugce Keskin på tlf.nr.: 60 18 33 91, eller e-mail: tk@csraarhus.dk.

Projekt – Måltidskasser

Formål

Formålet med projektet er at give familierne i projektet et overskud i hverdagen ved at levere måltidskasser, således familierne får mere overskud til øvrige praktiske gøremål og til de nærerelationer til hinanden. På denne måde forventedes det at projektet med dets tiltag, vil være med til at øge overskud og understøtte en sund udvikling i familien.

Projektbeskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde mellem CSR Aarhus, Home-Start, Brix Catering og Bakken Bears. Projektet har to ben at stå på.

  1. Socialisering indenfor hjemmet
  2. Socialisering udenfor hjemmet

For at understøtte socialiseringen i familien indenfor hjemmet, besøger Home-Start en gang ugentligt familierne, hvor de er med til at danne rammerne for nærvær og relationer, ved at frigøre familierne for nogle praktiske dagligdags gøremål og italesætte nærvær og relationer til hinanden. Brix Catering leverer en gang ugentlig et måltid til familierne, for at frigøre familierne i forhold til et dagligt gøremål i hjemmet, der skal øge overskuddet i familierne, således de kan bruge tiden på nærvær og øge udviklingen af de sociale relationer indbyrdes i familien. For at understøtte socialiseringen udenfor hjemmet, bliver familierne en del af fællesskabet i Bakken Bears, hvor de deltager som frivillige, til sociale arrangementer i klubben, og derved udvider deres netværk og får nogle gode oplevelser. Dette element bliver dog kun et tilbud i projektet, fordi de fleste familier er så overbelastet, at de vil have svært ved at finde overskud til at deltage i arrangementer og kampe.

Projektet bliver et pilotprojekt, og løber over en tre måneders periode, hvilket betyder, at Home-Start skal besøge de ti familier en gang ugentlig i 12 uger, svarende til 120 besøg, Brix Catering skal levere 480 måltider til ti familier af fire pers., og Bakken Bears inviterer de ti familier ind til 2-3 hjemmekampe i projektperioden, hvor det forventes at de som har overskud og lyst deltager i det frivillige arbejde.

Evaluering

Projektet startede som planlagt tirsdag i uge 41 og fortsatte i ti uger frem til uge 51 (otte uger 49). Der blev foretaget nogle ændringer undervejs i projektet, hvilket skyldes de erfaringer vi løbende fik. F.eks. ændrede vi konceptet i projektet, således familierne fik leveret mad for to dage om ugen, hvilket betød at projektperioden blev reduceret til 10/8 uger i stedet for de planlagte 12 uger. Dette skyldes at vi blev klogere undervejs, og fandt ud af at det giver mere ro og overskud i familierne at have et klart måltid to dage om ugen – fremfor det planlagte en dag om ugen. Vi valgte hurtigt at vægte kvalitet frem for kvantitet, og leverede måltider til to dage om ugen, selvom det betød at vores madleverandør ikke kunne levere måltider til de sidste to/fire uger af projektperioden, og at vi således måtte afslutte projektet før tid.

Der blev også foretaget ændringer i forhold til antal besøg af Home-Start ude i familierne, og i forhold til tilbuddet i forbindelse med ekstern socialisering af familierne i Bakken Bears-regi. Ændringerne betød at familievennerne fra Home-Start ikke kunne besøge familierne så ofte som planlagt, og tilbuddet i projektet vedr. ekstern socialisering i Bakken Bears-regi, blev ikke aktuel – eftersom Covid-19 restriktionerne ikke muliggjorde at familierne kunne deltage i tilbuddet. Derudover blev projektet evalueret to gange som planlagt – en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

Evalueringerne har påvist at projektet delvist har virket efter hensigten. Alle deltagende familier har udvist større overskud og tid til nærvær og omsorg, hvilket har været med til at styrke de nære relationer internt i familierne. Projektet har også bidraget til en sundere kost i familierne, og for de flestes vedkommende betydet at de har fået sund og varieret kost i projektperioden. Følgende er et uddrag fra en udtalelse fra en forælder: ”…et ekstra ordinært TAK! Det giver allerede nu en helt anden ro de dage, vi får maden leveret, og vi har langt bedre overskud til at nyde timerne med XX (barnet). Vi får spist sundere, mere varieret og mere grønt – langt mere som vi ønsker det.

Et andet uddrag fra en besked fra en forælder, der beretter om, hvor sårbare familierne i projektet er: ”Vi havde en sindssygt svær dag i går, og det gjorde virkelig en forskel, at alt bare kunne få lov at flyde i hjemmet og maden var klar, og så har der været overskud til at klare det praktiske i dag. Normalt havde det nok kun været XX(barnet), der havde fået noget ordentligt at spise sådan en dag. Så af hjertet tak

I uddraget foroven er det tydeligt at flere af familierne prioriterer at børnene får et måltid, og anerkender at det ikke er altid at de selv får et ordentligt måltid. At projektet kan bidrage til at hele familien får et ordentligt måltid to dage om ugen, er derfor en kæmpe sidegevinst, ligesom citatet forneden også understøtter projektets relevans: ”Må sige det er lidt af en ”lifesaver” for mig, i forhold til at have tid til det hele.”, udtrykker en forælder i projektet.

Med uddrag fra nogle udtalelser fra forældrene, er det tydeligt at projektet har bidraget til større overskud i hverdagen, og til at styrke de nære relationer i familierne, hvilket har været formålet med projektet.

Projektet har også haft til formål at styrke familiernes eksterne sociale relationer og netværk igennem frivilligarbejde i basketballklubben Bakken Bears, der dog grundet Covid-19 ikke har været muligt.

Det kan konkluderes at projektet har bidraget til at flere sårbare og økonomisk trængte familier, har fået mere overskud i hverdagen og fået et ordentligt og sundt måltid to gange om ugen i projektperioden. Derudover kan det konkluderes at familierne har haft mere tid til hinanden, til de nære relationer i familien, og til børnene, hvilket har været hensigten med projektet.

Fredagsbar og genbrugsmøbler

FO-Aarhus og Museum Overtaci er gået sammen om at etablere et nyt spændende bylivshus – Overtaci House – i Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles gamle ikoniske bygninger.

Formålet med det nye Overtaci House er at etablere et nyt fælles bylivshus, der skal rumme en kunstinstitution, en formidlingsplatform, et oplevelseshus, et foreningshus, et spisehus, en cafe, og være et naturligt bylivscentrum for det nye Skejby.

I forbindelse med at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole flytter fra de gamle ikoniske bygninger fra Oluf Palmas Allé til Katrinebjerg, har de mere end 2.000 møbler og kontorartikler – herunder stole, tavler m.m., tilovers som de efterlader, hvilket foreninger, klubber og virksomheder kan afhente kvit og frit.

Vi har i et samarbejde med FO-Aarhus fået mulighed for at invitere alle vores samarbejdspartnere og frivillige foreninger til et særligt fredagsbar-arrangement med afhentning af genbrugsmøbler

Fredag d. 21/8-2020 kl.15:30

i Overtaci House’ nye og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles gamle adresse: Oluf Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N.

I forbindelse med at vi afholder arrangementet som en fredagsbar, vil der naturligvis blive serveret øl under arrangementet.

Bakken Bears og CSR Aarhus støtter dette initiativ, fordi det er væsentligt for os, at støtte solide bæredygtige initiativer, hvor der er fokus på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Vi håber på at se jer derude!

Desinficering af Kirkens Korshærs lokaler

Udgivet d. 2. april 2020

I samarbejde med BarutREN A/S, vil CSR Aarhus understøtte rengøring og desinficering af Kirkens Korshærs lokaler. 

I forbindelse med Coronavirussens spredning og den høje smittefare, har der været øget fokus på rengøring og desinficering af overfalder. Også ved Kirkens Korshær er der øget fokus på rengøring, desinficering og afstandsafholdelse.

I den sammenhæng er vi i CSR Aarhus blevet kontaktet af Ihsan Barut fra BarutREN A/S, og i samarbejde lancerer vi et nyt tiltag. Det nye tiltag starter vi allerede fredag d. 3. april 2020, hvor BarutREN vil gøre rent og desinficere Kirkens Korshærs lokaler, for at reducere spredning og smitte af Coronavirus. Vil du læse mere om BarutREN A/S, kan du følge linket: https://barutren.dk/.

Vi er glade for at vi i samarbejde med lokale virksomheder kan gøre en forskel for medborgere i Aarhus. Har I noget, som I tænker kan gavne andre i denne tid, så bedes I kontakte os!

 

 

Huer og halstørklæder til byens hjemløse

Udgivet 1. april 2020

CSR Aarhus har leveret en kasse fyldt med huer og halstørklæder til Kirkens Korshærs hovedkontor i Aarhus. 

Coronakrisen har også sat sit præg på, hvordan Kirkens Korshær i Aarhus arbejder i denne tid. Antallet af brugere af stedet er reduceret, så anbefalingerne og restriktionerne fra myndighederne kan overholdes.

Det betyder desværre også, at færre har et varmt sted at sove, og flere  må tilbringe tiden udenfor.

Derfor var vi, i går, forbi Kirkens Korshær i Aarhus med huer og halstørklæder til brugerne, og skibriller til personalet og de frivillige, så personalet og de frivillige stadig føler sig trygge mens de arbejder. Det er vigtigt i denne tid, at personale og frivillige fortsat vil tage sig af de mest sårebare borgere i byen, samtidig med at det er lige så vigtigt at de frivillige og personalet føler sig trygge mens de arbejder.

Vi håber at vores støtte gør en forskel for både brugere, personale og frivillige ved Kirkens Korshær.

Vi fortsætter vores tiltag – og yder omsorg for de sårebare i samfundet

Udgivet d. 27. marts 2020

I samarbejde med P. Clausens Fiskehandel, donerer vi hummersuppe til Kirkens Korshærs brugere og personale. 

I en tid, hvor det er mere vigtigt end nogensinde før, at holde sig indendørs og blive hjemme, har vi borgere i samfundet, der af forskellige årsager ikke har denne mulighed. De hjemløse er særligt udsat for smitte med Corona, fordi anbefalinger og restriktioner fra myndighederne har betydet, at Kirkens Korshær sammen med andre herberg, har været nødsaget til at reducere antallet af brugere for at mindske spredning af Corona.

Derfor har vi i samarbejde med P.Clausens Fiskehandel valgt at yde ekstra omsorg for og forkæle brugere og personalet i Kirkens Korshær.

Vi ved at det har en kæmpe betydning for både personale og brugere, at vide at samfundet tænker på dem.

 

CSR Aarhus donere 150 måltider til sundhedspersonale

Udgivet d. 19. marts 2020

I samarbejde med Restaurant Atrium, donerer CSR Aarhus 150 måltider til sundhedspersonale på Skejby Sygehus. 

I forbindelse med Corona pandemiens udbredelse og lockdown af samfundet, står mange restauranter med overskydende råvarer og mad, som de ikke kan komme af med. Den udfordring har Restaurant Atrium fundet en løsning på i samarbejde med CSR Aarhus.

Restauranten har i samarbejde med CSR Aarhus valgt at donere 150 portioner mad til sundhedspersonalet ved Skejby.

“Jeg synes, det er en god ide. Det tjener flere formål. Det hjælper restauranter med at komme af med deres råvarer, så det mindsker madspild, og det gør nogle mennesker glade. Så kan de få sig lidt ekstra lækkert med hjem at hygge sig med”, siger Claus Hommelhoff, næstformand i bestyrelsen i CSR Aarhus. Kilde: Aarhus Stiftstidende, 18 marts 2020.

Idéen opstod i forbindelse med at Søren Jakobsen, partner i Restaurant Atrium, sammen med sine kollegaer forsøgte at finde en løsning på, hvad de skulle gøre med det overskydende mad og råvarer de havde.

Han udtrykker det således: “Vi har det generelt dårligt med at smide mad ud. Så snakkede vi om, hvad vi gør med alt den mad, vi har liggende. Så vi kontaktede nogle folk, der måske ville hjælpe, som har lidt samme tankegang som os. Vi vil hellere få maden ud ad døren til kostpris, så det ikke går til spilde. Det ville være åndssvagt.” Kilde: Aarhus Stiftstidende, 18 marts 2020.

Claus Hommelhof bakkede op om idéen, som han blev præsenteret for af Søren, og trak CSR Aarhus i spil i forhold til tiltaget.